Protokol

Hlavní přednosti a výhody:

   BEZDRÁTOVĚ

Snímače a senzory mohou být flexibilně rozmístěnybez nutnosti instalace kabeláže. Navíc mohou být kdykoliv přemístěny. To představuje značnou úsporu času a nákladů za elektroinstalaci. Systém může být kdykoliv rozšířen a doplněn o další prvky. U novostaveb dosahují úspory za instalaci (oproti kabelovým systémům) výše až 20% a u rekonstrukcí to může být až 70%!

   BEZ BATERIÍ

Všechny senzory a snímače využívající technologii EnOcean® mají velmi nízkou spotřebu energie a ke svému provozu a komunikaci využívají jen energii z okolního prostředí.
Díky tomu odpadá nutnost sledování stavu baterií, jejich pravidelné a nákladné výměny a likvidace. Systém je tedy zcela bezúdržbový!
To přináší další výraznou úsporu provozních nákladů. Navíc není zatěžováno životní prostředí.

   CHYTŘE

Otevřený systém s téměř neomezenými možnostmi, který se dá kdykoliv rozšířit. Díky tomu můžete realizovat jednoduché domácí automatizace i komplexní, téměř neomezeně konfigurovatelný systém, ovládaný pomocí smartphonu či tabletu. Možnost rozšíření a doplnění i o produkty jiných výrobců.

Energy harvesting

   ENERGIE Z POHYBU

Využití síly pohybu nebo stisku tlačítka k vysílání bezdrátových signálů-telegramů.Tím dojde k aktivaci elektromechanického převodníku, který vyrobí energii pro vyslání telegramu. Tento Telegram umožní zapnutí světla či domácího elektrického spotřebiče. Stejná funkce může být využita pro pohybový okenní kontakt, který rozpozná otevřené nebo zavřené okno či dveře.

   ENERGIE ZE SVĚTLA

Denní světlo je k dispozici téměř všude. Postačí dokonce i méně než 200 luxů denně a solární články využijí tohoto malého množství energie pro provoz široké škály bezdrátových snímačů. Jedná se o snímače a regulátory teploty, vlhkosti, CO2, snímače pohybu nebo okenní či dveřní magnetické snímače.

   ENERGIE Z ROZDÍLŮ TEPLOT

Již rozdíl teplot o 2°C vyrobí dostatečné množství energie pro modul obsahující Peltierův článek a DC/DC převodník. Tento princip získávání energie je využit pro ovládání radiátorových hlavic u radiátoru. Rozdíl mezi jejich teplotou a teplotou okolního prostředí poskytuje dostatečnou energii pro regulaci hlavice i pro bezdrátovou komunikaci.

   ULTRA NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Vysoce účinné ukládání energie a řízení spotřeby jsou základním kamenem k bezdrátové a bezbateriové technologii. Všechna zařízení s technologií EnOcean® kombinují převodníky mikro energie s ultra nízkou spotřebou energie se spolehlivou bezdrátovou komunikací. Ačkoliv je k bezdrátovému přenosu zapotřebí jen velmi malé množství energie, nabízí velký dosah signálu. V budovách je to v ideálním případě až 30 m a na volném prostranství až 300 m.

   NEOMEZENÁ FLEXIBILITA

Bezdrátová technologie EnOcean® je nezbytná pro bezdrátovou a flexibilní automatizaci budov. To vše s minimálními náklady na pořízení systému a dobu instalace. Je vhodná pro rekonstrukce stávajících domů i pro instalaci do nových domů a budov. Celý systém je možno následně kdykoliv rozšířit dle Vašich aktuálních požadavků.

   BEZPEČNOST DAT

Bezpečnost přenosu dat je zajišťena zasláním dvou asynchronně jdoucích, velmi krátkých, šifrovaných telegramů s plovoucím kódem. Každé zařízení má jedinečný identifikační kód. Data jsou zašifrována každým vysílačem individuálně a následně dešifrována příslušným přijímačem.

   OCHRANA VAŠEHO ZDRAVÍ

Výzkum nezávislého institutu ECOLOG prokázal, že intenzita vysokofrekvenčního záření, produkované bezdrátovou a bezbateriovou technologií EnOcean® je 100x nižší, než u klasických kabelových systémů. Tato zařízení navíc v porovnání s jinými bezdrátovými systémy (jako je např. Wifi), vysílají pouze několik milisekund a se 700x nižší intenzitou. Navíc jsou aktivní pouze při přenosu dat. Technologie EnOcean® produkuje pouze zanedbatelné množství nízkofrekvenčního záření. Díky tomu mohou tento bezdrátový systém používat i lidé citliví na elektromagnetické záření.