Jaký je dosah signálu bezdrátových prvků?

Rádiové signály jsou elektromagnetické vlny, jejichž signál slábne se vzdáleností a jejich dosah je proto omezen. Pokrytí signálem je snižováno specifickými materiály, které se nacházejí ve směru šíření signálu. Rádiové (elektromagnetické) vlny dokáží proniknout skrz zeď, jsou však utlumeny více, než u zorného pole (ZP) mezi vysílačem a přijímačem. Dosah signálu je až 30 metrů v budovách a až 100 metrů ve venkovním prostředí. Dosah signálu velmi ovlivňuje skladba materiálu budovy.

Materiál Omezení signálu vs. ZP
Dřevo, omítka, sklo bez kovových povlaků 5 – 10%
Cihly, sádrokarton 10 – 30%
Železobeton 20 – 90%
Kov, hliník Viz clonění

Umístění bezdrátových senzorů a aktorů, typ použité antény a její vzdálenost od stropu, podlahy a zdí mají hlavní vliv na pokrytí signálem. Lidé a další objekty v místnosti také redukují rádiový dosah signálu. Kvůli mnoha různým vlivům je v praxi 30 metrů dosah signálu uvnitř budovy nutno brát jako ideální a spíše teoretický. Pro zajištění spolehlivosti rádiového systému je nutno počítat s rezervou při plánování dosahu všech bezdrátových prvků.

Spolehlivá instalace v budovách může být zajištěna díky dostatečné rezervě v pokrytí signálem. Doporučení z praxe je dodržení vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem 10 metrů.

V případě potřeby posílení signálu je nutno použít prvek s funkcí opakovače signálu, např. bezdrátově ovládané spínací relé, zásuvku nebo interiérovou sirénu.

Clonění                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pokud se mezi vysílačem a přijímačem nachází kovová překážka (např. kovová příčka, tepelná izolace s kovovou fólií, železobetonový strop), vzniká jev zvaný rádiový stín. Přenos signálu v je možný i v těchto podmínkách a to díky odrazu signálu. Masivní železobetonové zdi nebo stropy odrážejí rádiový signál. Přenos signálu je tedy možný skrze nekovové  prostupy (např. dřevěné dveře, nebo vnitřní prosklené plochy). Lokálně však dojde k výrazné redukci signálu. Montáž opakovače signálu na vhodné místo zajistí spolehlivý přenos signálu.