SMART HOME

je propojený domov, ve kterém spolu jednotlivé komponenty (senzory a akční prvky) vzájemně komunikují a tvoří jeden inteligentní systém.

Tento systém je technologickým základem pro komplexní a flexibilní možnosti domácí automatizace. Pro optimální provoz takového systému je nezbytné sbírat patřičná data a údaje.

Například pro individuální vytápění jednotlivých místností je nutno znát aktuální teplotu v každé z nich.  Centrální jednotka zpracuje informaci od příslušného senzoru teploty, porovná s požadavkem uživatele. Následně vyšle odpovídající příkaz akčnímu prvku (např. radiátorové hlavici nebo spínacímu relé) pro zapnutí nebo vypnutí.

Vzájemné propojení jednotlivých prvků v kombinaci s inteligentním ovládáním zvyšuje komfort uživatelů, snižuje spotřebu energií a výrazně zvyšuje  bezpečnost v domě. Ovládání systému je možné buď pomocí mobilních zařízení a současně manuálně pomocí tlačítek nebo vypínačů.

Propojení různých skupin produktů do jednoho systému nabízí komplexní spektrum možných aplikací pro inteligentní ovládání v různých oblastech bydlení, přičemž nejdůležitější jsou tyto:

SMART HOME technologie je srovnatelná s moderními auty. Ta jsou vybavena mnoha senzory, jenž sbírají nejrůznější data. Tyto informace jsou zpracovány za účelem snižování spotřeby paliva, k zajištění větší bezpečnosti pasažérů a ke zlepšení pohody během jízdy.

Požadavky, které jsou kladeny na domácí systém automatizace jsou podobně komplexní. Na jedné straně chce mít zákazník nainstalován systém rychle a pokud možno bez zásahu do konstrukce domu; zároveň však chce mít možnost tento systém kdykoliv doplnit a rozšířit. Na straně druhé musí být všechny komponenty, dodávané různými výrobci schopny vzájemně spolupracovat.

Toto je jediná cesta k centrálnímu ovládání všech komponentů pomocí jednoho uživatelského rozhraní. Aby byla zaručena vysoká provozní bezpečnost systému, musí být systém také velmi dobře zabezpečen.

NOVÉ MOŽNOSTI DÍKY BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACI

Současný technologický pokrok, jenž značně zjednodušuje instalaci a ovládání chytré domácnosti, nyní umožňuje instalaci systému také v domácnostech. Zde je zásadním aspektem bezdrátová technologie. Během tvorby chytrého domácího systému nabízí bezdrátová komunikace jasnou výhodu: odpadá nutnost stavebních úprav a nákladné instalace kabeláže.

Úspory při instalaci bezdrátového systému do stávající budovy se pohybují okolo 70% v porovnání s instalací kabelového systému. U nových budov je úspora při instalaci bezdrátového systému až 15%.

Dalším podstatným benefitem je to, že uživatel zůstává zcela flexibilní i po instalaci systému; senzory, detektory a další prvky mohou být totiž kdykoliv doplněny či přemístěny.

BATERIE A JEJICH SKUTEČNÉ NÁKLADY

Baterie se staly součástí našeho každodenního života a my je měníme poté, co ztratí svou kapacitu. Růst mobilních a bezdrátových aplikací přináší rostoucí počet zařízení, napájených bateriemi. Samotný proces výměny  bateríí se stává složitější a nákladnější. Baterie jsou levné, jejich výměna však nikoliv!

Vezměme si následující příklad: V domě máte nainstalováno 5 senzorůa 5 vypínačů, z nichž každý z nich napájí 2 baterie. Jejich životnost je 1 až 2 roky. Po této době je nutno baterie vyměnit za nové. S touto činností je spojeno hned několik úskalí:

Výpadek funkce zařízení zjistíme většinou se zpožděním (např. pokles teploty v prostoru, nefunkční osvětlení atd..)

Diskomfort obyvatel

Různé doby životnosti baterií u jednotlivých zařízení (dle jejich využití)

Přístup k samotnému zařízení (umístění např. na stropě, obtížný dosah a manipulace...).

Nutnost mít ten správný typ baterií doma nebo baterie zajet koupit (různá zařízení = různé typy baterií).

Znalost postupu výměny baterií u každého typu zařízení.

Znalost postupu opětovného nastavení každého typu zařízení.

Ztráta času, spojená s výše uvedenými činnostmi za účelem výměny baterií

Náklady na baterie za 15 let při jejich průměrné životnosti 1,5 roku: 300 baterií x 25 kč = 7.500 Kč

Ekologická zátěž při likvidaci baterií

TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

Energy harvesting nabízí oproti bateriím značné výhody, jelikož nevyžaduje žádnou údržbu a nezatěžuje životní prostředí. Zařízení, pracující na bezbateriové technologii existuje již celá řada: např. senzory teploty, vlhkosti, CO2, vypínače, okenní kliky, detektory přítomnosti, reléové přijímače, radiátorové hlavice a jiné. Pro všechna tato zařízení odpadá závislost na bateriích. Pro zařízení s vyšší spotřebou elektrické energie ako např. programovatelné termostaty s LCD displejem nabízí energeticky úsporná technologie EnOcean delsší výdrž baterií než u tradičních bezdrátových prvků.

Baterie i tak nezmizí a budou stále nutné pro určité druhy zařízení a aplikací. V budoucnu však převáží technologie těžby energie z okolního prostředí nad bateriovou technologií.